حالت
تاریخچه شرکت

تاریخچه
شركت سرمايه گذاري توسعه نور دنا درتاريخ 25/08/1389 بصورت شركت سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره 390127 مورخ 25/08/1389 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتی واقع در تهران به ثبت رسيده است. این شرکت  جزء واحدهاي تجاري فرعي شركت ارتباطات سيار ایران (همراه اول) مي باشد.


 موضوع فعاليت شركت طبق ماده 2 اساسنامه به شرح ذیل می باشد

  •  خريد سهام شركتهاي توليدي ، بازرگاني ، خدماتي ، پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس .
  • سرمايه گذاري و مشاركت در خريد سهام موسسات ، طرح ها و پروژه ها و انجام فعاليتهاي بازرگاني و تجاري داخلي و خارجي ، واردات و صادرات انواع كالاهاي مجاز  بازرگاني و توزيع آنها و كليه امور بازرگاني مجاز اعم از داخلي و خارجي استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانكها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي ، شركت در مناقصات و مزايدات و عقد قرارداد با كليه سازمانها و نهادها و وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي و خصوصي اعم از داخلي و خارجي .

  • اخذ و اعطاي نمايندگي به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل و خارج از كشور و ايجاد شعبه در داخل و يا خارج از كشور و سرمايه گذاري و مشاركت در توسعه واحدها و كارخانجات توليدي مجاز و انجام امور عمراني و بازرگاني دامپروري، كشاورزي و اشخاص حقيقي  و حقوقي مجاز.

  • تمديد ، توسعه و تكميل و برنامه ريزي و طراحي نظامهاي مديريتي برابر مقررات با رعايت كليه تشريفات قانوني .

  • انجام امور كليه فعاليتهاي مجازي كه بطور مستقيم وغير مستقيم براي تحقق اهداف موضوع شركت  لازم و مفيد باشد و يا در جهت موضوع فعاليت شركت ضرورت داشته باشد.

  •