حالت
منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

ما کارکنان شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا با تبعیت از فرامین و تعلیمات الهی و در جهت تحقق چشم انداز سازمانی، رعایت اصول زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار خواهیم داد:

1)     خداوند را در همه حالات ناظر بر اعمال و رفتار خویش دانسته و تمام تلاش خود را معطوف به رضایت الهی و خدمت به بندگانش قرار خواهیم داد.

2)     نظم، آراستگی ظاهری، وقت شناسی و مسئولیت پذیری را در همه حال مد نظر خواهیم داشت.

3)     عزت ، بزرگی و توانمندی کارکنان شرکت در گروه توانمندی و موفقیت شرکت خواهد بود، لذا تمام تلاش خود را معطوف به موفقیت شرکت خواهیم نمود.

4)     احترام و اطاعت از دستورات مافوق به همراه احترام و تکریم همکاران را همواره در دستور کار خود قرار خواهیم داد.

5)     در  جهت تحقق اهداف شرکت ارتباطی صمیمانه با همکاران خود خواهیم داشت.

6)     در جهت انجام مسئوليت‌هاي حرفه‌اي و سازمانی از تمام ظرفیت های فکری و عملی خود استفاده خواهیم نمود.

7)     در استفاده از امکانات شرکت همواره پرهیز از اسراف و مصرف بیهوده را مد نظر خواهیم داشت.

8)      تلاش خواهیم نمود تا بين زندگي شغلي و خانوادگي  خود توازنی معقول را برقرار نماییم.

9)     کسب دانش و افزایش مهارت های شغلی آرمان ماست، لذا در جهت تحقق سازمانی یادگیرنده و رو به پیشرفت تلاش خواهیم نمود.