چشم انداز و ماموريت ما

چشم انداز و ماموريت ما


شرکت سرمايه گذاري توسعه نور دنا از سال 1389 فعاليت خود را با هدف مديريت منابع و سرمايه گذاري هاي شرکت ارتباطات سيار ايران (همراه اول) آغاز نموده و در طي مدت فعاليت خود تلاش نموده است تا با مديريت اثر بخش منابع در اختيار، حداکثر ارزش افزوده را براي سهامداران خود به ارمغان آورد. با توجه به فلسفه وجودي اين شرکت در خصوص کسب حداکثر ارزش افزوده براي سهامدران خود، ما در بيانيه چشم انداز خود در پايان سال 1395، تبديل شدن به " گروه سرمايه گذاري پيشرو در ارزش آفريني" را هدف خود قرار داده ايم.

تحقق چشم انداز فوق نيازمند کار گروهي و تشريک مساعي سهامداران، مديران، کارکنان و ... در دست يابي به اهداف کلان شرکت بوده که در اين راستا، ما ماموريت خود را به صورت زير تعريف نموده ايم:

"حداکثر سازي منافع سهامداران به پشتوانه نيروي انساني متعهد و کارآمد از طريق جذب و بکارگيري هوشمندانه منابع"