گزارش فعالیت هیأت مدیره سال مالی ۱۴۰۲ منتهی به ۳۰ دی ماه

گزارش فعالیت هیأت مدیره سال مالی ۱۴۰۲ منتهی به ۳۰ دی ماه

 به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا، گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ در سایت کدال ( نماد ودنا) جهت استفاده عموم قابل دسترس می باشد

۱۴ اسفند ۱۴۰۲
تعداد بازدید : ۹۸
کد خبر : ۱۰