بیانیه و چشم انداز

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نوردنا، به عنوان شرکت سرمایه‌گذاری تخصصی مالی در بازار سرمایه، بازوی اصلی سرمایه‌گذاری شرکت ارتباطات سیار ایران می‌باشد. نور دنا بر آن است تا با بهره‌مندی از منابع انسانی خبره، توسعه ابزارهای نوین مدیریت دارایی و ثروت، پایش نظام‌مند و سیستماتیک فرصتها و تهدیدهای داخل و خارج از کشور، حفظ رویکرد سرپرستی مبتنی بر کنترل مالی و خلق ارزش با رویکرد نفوذ انفرادی در شرکتهای وابسته، ضمن ارزش آفرینی برای سهامداران خود، به یکی از برترین شرکتهای سرمایه‌گذاری با مزیت نوآوری خدمات و سودآوری مطمئن بدل شود.
در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های سهام‌داران محترم و همچنین بهبود عملکرد شرکت در حوزۀ منابع در اختیار، مدیریت و کارکنان شرکت تلاش خواهند نمود تا با توجه ویژه به مدیریت ریسک، توسعه ابزارهای نوین و فرصت‌ها و تهدیدها، عملکرد مطلوبی را برای سهامداران محترم به شرح زیر ایجاد نمایند:

* بهبود مستمر ساختار پرتفوی سرمایهگذاری ها در راستای افزایش بازدهی و نقد شوندگی پرتفوی

* تأسیس صندوق سرمایهگذاری بازارگردانی سهام شرکت همراه اول

* حضور پر رنگ و سرمایه گذاری در ابزارهای نوین مالی

* پیادهسازی مدیریت ریسک در پرتفوی بورسی شرکت

* امکان‌سنجی حضور در بازارهای مالی خارجی