درباره شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا (سهامی خاص) در سال 1389 به عنوان جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت ارتباطات سیار ایران تأسیس گردید. این شرکت با مأموریت استفاده اثر بخش از منابع مالی گروه ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و تنوع بخشی به منابع درآمدی آن تشکیل گردیده است و 100% سهام آن متعلق به شرکت ارتباطات سیار ایران است. در سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری توسعه نوردنا توانسته است با مدیریت فعال منابع مالی در اختیار و از طریق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، ضمن خلق ثروت برای شرکت ارتباطات سیار ایران، به یکی از شرکت‌های مؤثر و شناخته شده در بازار سرمایه تبدیل شود.
ساختمان شرکت