هم‌سویی سه مؤلفه مهم اقتصادی در سال 2023

هم‌سویی سه مؤلفه مهم اقتصادی در سال 2023
براساس پیش‌بینی‌های سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول، رشد تجارت و تولید، رشد اقتصاد و تورم در سال 2023 نسبت به سال گذشته، کاهشی خواهند بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا، بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان تجارت جهانی، رشد تجارت و تولید در سال 2023 کمتر از میانگین 12 سال گذشته یعنی 2.6 و 2.7 درصد خواهد بود.

در سال 2023 رشد حجم تجارت جهانی 1.7 درصد پیش‌بینی می‌شود. این رقم برای سال 2022 معادل 2.7 درصد بوده است.

آمار جهانی 1

رشد اقتصادی در سال 2023

آمار صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است رشد اقتصادی در جهان در سال 2023 در مقایسه با سال 2022 کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی در جهان که در سال گذشته معادل 3.4 درصد بوده است در سال پیش‌رو به 2.9 درصد خواهد رسید. بر این اساس، بیشترین کاهش مربوط به اتحادیه اروپا و منطقه یورو خواهد بود که به ترتیب از 3.7 و 3.5 درصد، پیش‌بینی می‌شود به 0.7 و 0.8 درصد برسند. این در حالی است رشد اقتصادی در چین که در سال 2022 معادل 3 درصد بوده است در سال جاری به 5.2 درصد می‌رسد. رشد اقتصادی در کشور ایران در سال گذشته 2.5 درصد بوده است که پیش‌بینی می‌شود درسال 2023 به 2 درصد کاهش یابد.

آمار جهانی 2

نرخ تورم جهانی در سال 2023

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که نرخ تورم جهانی در سال 2023 به‌دلیل سیاست‌های انقباضی پولی به 6.5 درصد کاهش می‌یابد. نرخ تورم جهانی در سال 2022 معادل 8.7 درصد بوده و میانگین تورم سه ماهه اول سال 2023 به 7 درصد رسیده است. این در حالی‌ است که براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول از سال 2020، بیشترین نرخ تورم مربوط به سال 2022 بوده است. پیش‌بینی این صندوق حاکی از این است که نرخ تورم در سال 2024 نیز کاهشی خواهد بود.

آمار جهانی 3  

۷ خرداد ۱۴۰۲
تعداد بازدید : ۸۳۴
کد خبر : ۸