/ کارکنان

نسخه برداری

کارکنان - نمایش درختی

 • شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا

  • هیات مدیره

   • دفتر هیات مدیره

   • کمیته حسابرسی

  • مدیریت

   [مدیرعامل]

   • کمیته مدیریت پرتفوی

   • دفتر مدیرعامل

   • حوزه مشاورین

  • سرمایه گذاری

   • تحقیق و توسعه

   • پرتفوی بورسی

   • پرتفوی ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری

  • برنامه ریزی و توسعه سازمانی

   [مدیر برنامه ریزی و توسعه سازمانی]

  • مالی و پشتیبانی

   • مالی، اداری و پشتیبانی

   • حقوقی

    [مدیر حقوقی]

   • مجامع و امور سهام

فهرست کارکنان

موردی برای نمایش وجود ندارد.

نمایش درختی چارت و کارکنان

فهرست کارکنان بر اساس گروه بندی

موردی یافت نشد.